Oceľové drte - Tryskacie materiály

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oceľové drte

ABRAZÍVA > Oceľové drte

OZNAČENIE

NÁZOV

CHEMICKÉ ZlOŽENIE

TVRDOSŤ

WGP

Oceľová drť

               C: 0,8 – 1,20 %
               Mn: 0,60 – 1,20 %
               
Si: 0,40 – 1,20
               
P: max 0,04 %
               S: max 0,04 %

    Priemer z 10 meraní: 480 – 550 HV
    Smerodajná odchýlka: max 60 HV

WGL

    Priemer z 10 meraní: 570 - 650HV     Smerodajná odchýlka: max 60 HV

WGH

    Priemer z 10 meraní: min 840 HV
    Smerodajná odchýlka: max 60 HV

Štruktúra oceľových drtí je podľa požadovanej výslednej tvrdosti tvorená rôznymi stupňami popusteného martenzitu

Granulometrické zloženie ostrohranných oceľových tryskacích prostriedkov typu: WG

Oko sita (mm)

WG10

WG12

WG14

WG16

WG18

WG25

WG40

WG50

WG80

WG120

Oko sita (mm)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2,80

X

X

2,80

2,36

Max 20

X

2,36

2,00

Min 80

Max 10

X

2,00

1,70

Min 90

Min 85

Max 10

X

1,70

1,40

Min 97

Min 80

Max 10

X

1,40

1,18

Min 90

Min 80

Max 40

X

1,18

1,00

Min 90

Min 85

Max 20

1,00

0,85

Min 97

X

0,85

0,71

Min 85

Max 10

0,71

0,60

Min 97

Min 85

0,60

0,50

Min 97

X

0,50

0,425

Max 20

0,425

0,355

Min 80

X

0,355

0,300

Min 90

Max 10

0,300

0,180

Min 75

0,180

0,125

Min 90

Min 75

0,125

0,075

Min 90

0,075

Vysvetlivky k tabuľke:

  • Hodnoty v tabuľke predstavujú kumulovaný podiel materiálu zadržaného nad kontrolným sitom vyjadrený v percentách.

  • X -etko prechádza

  • Oko sita - menovitá veľkosť oka kontrolného sita v mm.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky