Technické parametre - Tryskacie materiály

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Technické parametre

ABRAZÍVA > Liatinové drte

Pod pojmom liatinová drť sa rozumejú: ostrohranné častice, vzniknuté drtením liatinového granulátu, vyrobeného rozstrekom tekutého kovu. Liatinová drť patrí do skupiny kovových tryskacích prostriedkov. Vďaka vyššiemu obsahu uhlíka je tvrdšia ale krehkejšia. V pracovnom procese sa nezaguľaťuje, ale sa štiepi na menšie ostrohranné kusy. Je vyrábaná v súlade s normou ČSN 429823, ktorá je obdobná zahraničným normám DIN 8201 alebo BS 2451 (EN-ISO 11124-1,2).

        

Granulometrické zloženie liatinových drtí

 

podsitné

menovitá veľkosť

nadsitné

označenie

veľkosť sita

zbytkový podiel v %
max.

veľkosť sita

zbytkový podiel v %
m
in.

veľkosť sita

zbytkový podiel v %
max.

1L

0,090-0,315

G020

0,090

25

0,180

50

0,315

5

2L

0,180-0,400

G030

0,050

25

0,180

65

0,400

5

4L

0,315-0,500

G050

0,180

25

0,315

65

0,500

5

5L

0,400-0,710

G050

0,315

20

0,400

70

0,710

5

7L

0,630-0,800

G070

0,500

20

0,630

70

0,800

5

8L

0,710-1,000

G070

0,630

20

0,710

70

1,000

5

9L

0,800-1,250

G100

0,710

15

0,800

70

1,250

5

11L

1,000-1,400

G120

0,800

15

1,000

75

1,400

5

13L

1,250-1,600

G140

1,000

15

1,250

75

1,600

5

15L

1,400-2,000

G170

1,250

10

1,400

80

2,000

5

18L

1,600-2,500

G200

1,400

10

1,600

80

2,500

5

22L

2,000-2,800

G240

1,600

10

2,000

80

2,800

5

26L

2,500-3,550

G300

2,000

10

2,500

80

3,550

5

32L

2,800-4,500

G350

2,500

10

2,800

80

4,500

5

Chemické zloženie liatinových drtí je podľa ISO 11124-2 C - min. 1,7 % finálneho produktu

Tvrdosť musí zodpovedať hodnotám tak, že 90% testovaných častíc musí m minimálne 650 HV. (ISO 11124-2, ČSN ISO 11125-3)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky