Technické parametre - Tryskacie materiály

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Technické parametre

ABRAZÍVA > Liatinové granuláty

Pod pojmom liatinový granulát sa rozumie: kovové častice (broky) prevažne guľatého tvaru, vyrobeného rozstrekom tekutého kovu.

Granulometrické zloženie liatinových granulátov

 

podsitné

menovitá veľkosť

nadsitné

označenie

veľkosť sita

zbytkový podiel v %
max.

veľkosť sita

zbytkový podiel v %
m
in.

veľkosť sita

zbytkový podiel v %
max.

K0

0,5 - 1,6

S 050

0,4

10

0,5

75

1,6

5

K1

1,6 - 2,5

S 160

1,4

15

1,6

75

2,5

5

K2

2,5 - 3,5

S 250

2,0

15

2,5

75

3,5

5

K3

3,5 - 4,5

S 350

3,1

15

3,5

75

4,5

5

K4

4,5 - 6,3

S 450

3,5

15

4,5

75

6,3

5

K5

6,3 - 8,0

S 630

5,0

15

6,3

75

8

5

Chemické zloženie zodpovezloženiu liatinových drtí C - min. 1,7 % finálneho produktu (ISO 11124-2)

Tvrdosť musí zodpovedať hodnotám tak, že 90% testovaných častíc musí m minimálne 650 HV. (ISO 11124-2, ČSN ISO 11125-3)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky