Technické parametre - Tryskacie materiály

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Technické parametre

ABRAZÍVA > Oceľové granuláty

OZNAČENIE

NÁZOV

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

TVRDOSŤWSOceľový guľatý granulát

               C    0,75 – 1,20 %
               
Mn  0,60 – 1,20 %
               Si    0,40 – 1,20 %
               
P        max 0,04 %
               S        max 0,04 %


Priemer z 10 meraní 450–535 HV
Smerodajná odchýlka max 60 HV

Štruktúra je tvorená jemným popusteným MARTENZITOM - SORBITOM

Granulometrické zloženie guľatých oceľových tryskacích prostriedkov typu: WS

Oko sita (mm)

WS1320

WS1110

WS930

WS780

WS660

WS550

WS460

WS390

WS330

WS280

WS230

WS170

WS110

WS70

Oko sita (mm)

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

4,75

x

4,75

4,00

x

4,00

3,35

Min 90

x

3,35

2,80

Min 97

Min 90

x

x

2,80

2,36

Min 97

Min 90

Max 20

x

2,36

2,00

Min 97

Min 85

Max 30

x

2,00

1,70

Min 97

Min 97

Max 30

x

1,70

1,40

Min 90

Max 20

x

1,40

1,18

Min 97

Min 90

Max 10

x

1,18

1,00

Min 97

Min 85

Max 30

x

1,00

0,85

Min 97

Min 85

Max 30

x

0,85

0,71

Min 97

Min 90

Max 10

0,71

0,60

Min 97

Min 90

x

0,60

0,50

Min 97

Max 10

0,50

0,425

Min 85

x

0,425

0,355

Min 97

Max 10

0,355

0,300

Min 80

0,300

0,180

Min 90

Min 80

0,180

0,125

Min 90

0,125

Vysvetlivky k tabuľke:

  • Hodnoty v tabuľke predstavujú kumulovaný podiel materiálu zadržaného nad kontrolným sitom vyjadrený v percentách.

  • X - všetko prechádza

  • Oko sita - menovitá veľkost oka kontrolného sita v mm.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky